Grävning och schaktning

Här är vårt bildgalleri över grävnings- och schaktnings-arbeten vi utfört