Anläggning av gård och trappa

Här gör vi stensättning av en gårdsplan och plattsättning av trappan vid en villa i Västerås.

Några maskiner behövs,

liksom annat material.

Här läggs en gång och en stenrabatt.

Trappan sätts med stenplattor

Verktyg som används

Det färdiga resultatet

Snyggt och . . . → Läs mer: Anläggning av gård och trappa